Obsah

50. výročí žel. trati přes obec


Dne 21. 8. – 24. 8. 2003 se uskutečnila v jídelně základní školy výstava k 50. výročí otevření železniční trati přes Dolní Loučky a zprovoznění dolnoloučského viaduktu.Na zpestření výstavy se podíleli také žáci základní a mateřské školy tím, že ve výtvarné výchově namalovali výkresy s tematikou viaduktu. Paní učitelka Fialová zvolila různé techniky provedení a dovednost žáků byla mnoha účastníky výstavy obdivována. Půvabné byly i výkresy žáků mateřské školy a žáků 2. třídy, největší obdiv získávaly mosty, které vyráběli žáci 7. ročníku pod vedením paní učitelky Hálové a vláček dětí z mateřské školky, který vypadal tak věrohodně, že některé menší děti se na něm chtěly projet. Výstavu zpestřil svými sbírkami i pan Miroslav Vaněk z Brna. Dodal nejen fotografie ze stavby železnice a tunelu, ale i dobový materiál, staré jízdenky, jízdní řády a jiné zajímavosti týkající se dráhy

Dne 21.8. v 16 hodin začala výstava slavnostním zahajovacím projevem pana starosty Ladislava Tichého, který všechny přivítal, řekl něco málo o obsahu výstavy a popřál výstavě, aby měla úspěch. Slavnostního zahájení se zúčastnili pozvaní hosté, ze kterých bychom chtěli jmenovat ty, co se přímo podíleli na stavbě mostu nebo dráhy, byli to: Jan Hostina (Lanžhot), Ladislav Tuček (Lanžhot), Vladimír Mičánek (Lažánky), Josef Balabán (Katov), Karel Červinka (Strážek), Jan Habrovec (Kuřimské Jestřabí), Milan Murgaš (Dolní Loučky), Josef Smejkal (Dolní Loučky), Jindřich Jakubec (Předklášteří).

 

Na výstavě jste shlédli fotografie ze stavby drážky, po které se přivážel materiál potřebný k výstavbě tunelu a dráhy.
 

003004007

008009015

 

Fotografie ze stavby viaduktu z Dolních Louček, kde kromě fotografií dělníků podílejících se na stavbě uchvacovala fotka, která ukazovala trubkové lešení a hlavně detail trubkového lešení.

018020025

 

027030038

 

051062

 

Fotografie ze stavby viaduktu v Mezihoří, kde způsob stavby menších oblouků byl podobný jako u oblouků loučských.

 

065070078

 

085092

 

 

Fotografie z historie obce Dolních Louček, Mezihoří a Střemchoví, kdy hlavně mladší návštěvníci už stěží poznávali, které místo je na fotografii.

 

98102105

 

106124126

 

 136138140

 

142144151

152155


Druhou částí výstavy byly již zmiňované materiály pana Vaňka, další část tvořily plány stavby viaduktu a texty k tématu z různých brožur a knih. Texty jsou součástí tohoto mimořádného vydání zpravodaje. Kromě prohlídky výstavy měli návštěvníci možnost si zakoupit pohlednici Dolních Louček s razítkem k 50. výročí zprovoznění trati, hrníčky s motivem viaduktu a objednat fotografie, které byly vystavovány.

Již ve čtvrtek jsme byli se zájmem o výstavu spokojeni a to jsme ještě netušili, že sobota a neděle bude soupeřit o rekordy v návštěvnosti. Jen pro zajímavost v neděli si výstavu prohlédlo 570 lidí. O víkendu jsme výstavu zpestřili funkčním modelem železnice, který postavili a provozovali železniční modeláři ze Stanice mladých techniků Brno. Velký dík jim patří za rozzářené oči dětí, které sledovaly projíždějící vláčky, s napětím očekávaly, až zase vláček vyjede z tunelu a ještě u toho mohly stisknout vypínač a nechat téci vodu na mlýnské kolo nebo nutit bílou paní, aby se prošla po hradbách. Rodiče si stěžovali, že děti nechtějí odejít, ale sami také nevypadali, že by je ten projíždějící vláček nezajímal.

Poděkování patří všem, kteří se na výstavě podíleli, třeba i zapůjčením jedné fotografie, zvláštní poděkování patří děvčatům Janě Maškové, Báře Hoškové, Šárce Slavíčkové a Aleně Hanákové, která ochotně pomáhala při prodeji pohlednic a fotografií, možná si to ani neuvědomují, ale bez nich by organizace výstavy byla mnohem složitější. Poděkování patří i některým zastupitelům obce, kteří dohlíželi na průběh výstavy a byli ochotni pomoci při orientaci na výstavě. Chtěli bychom také poděkovat paním uklízečkám ze školy, které pomáhaly při úklidu a přípravě místnosti a dokončily úklid i po výstavě, aby mohl začít provoz ve školní jídelně.

Výstava se zdařila a zaslouží si pochvalu, ale víme, že mohlo ledacos být jinak. Zapomněli jsme na pamětní knihu, kam se mohli účastníci podepisovat, nevíme, jestli informovanost o výstavě byla dostatečná, a další připomínky ještě čekáme.

Všem účastníkům děkujeme, děkujeme i za příspěvky formou dobrovolného vstupného a hlavně za slova chvály, která jsme slyšeli hned na výstavě.

Organizátoři výstavy