Obsah

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v Dolních Loučkách, v Újezdě u Tišnova, Chytálkách a Říkoníně vynesla celkem 45.284,- Kč a 1 cent
 

Tříkrálová sbírka, která se konala v Dolních i Horních Loučkách
4. ledna 2014, navazuje na starodávnou Tříkrálovou tradici, která patřila kdysi mezi nejoblíbenější slavnosti. Šestého ledna se slaví svátek Tří králů, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíši. Přinesli vzácné dary, zlato, kadidlo a myrhu. Již od středověku chodili nejprve mladíci, pak chudé děti v tento den na koledu. Přinášeli poselství lásky, radosti a pokoje a byli zato odměňováni.

I dnes do našich domovů přicházejí se zapečetěnými pokladničkami Tříkráloví koledníci s koledou: „ My Tři králové jdeme k vám …“
a přinášejí radostné poselství.

Této obnovené tradice se letos v naší obci zúčastnilo 34 koledníků
a vedoucích skupinek.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Dolních i Horních Loučkách je 36.634 Kč a půjde na pomoc potřebným lidem.

 

Tříkrálová sbírka

Dolní Loučky                              36.634,-  +1cent

Újezd u Tišnova  a Chytálky           6.490,-

Říkonín                                        2.160,-

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka