Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

,, Dolní Loučky- Chodník podél silnice III/3898“

,, Dolní Loučky- Chodník podél silnice III/3898“ 1

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012240
Realizace projektu: 2020
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regioníální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Předmětem je prodloužení stávajícího chodníku v Dolních Loučkách podél Silnice III/3898, nový chodník je situován na pravé straně silnice III/3898 v délce 280 m a na levé straně o délce 333 m. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci s názvem „Dolní Loučky – Chodník podél silnice III/3898“ vypracované v červnu 2018 projektantem.

Datum vložení: 4. 11. 2020 13:41
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2020 19:47
Autor: Správce Webu

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí