Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Poplatky

 

placení místních poplatků.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 337.15 kB

 

Poplatky za služby poskytované OÚ Dolní Loučky

Místní poplatky je možné uhradit na účet KB - č. ú. 3027751/0100
Do variabilního symbolu uvádějte číslo domu


Poplatky za rok 2024

 • ověření podpisu              50 Kč
 • změna trvalého pobytu   50 Kč
 • vidimace listiny               30 Kč / 1 stránka
   
 • 1. psa                                     300 Kč
 • 2. a dalšího psa                     400 Kč
 • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 300 Kč

 • příspěvek na provoz ČOV    1700 Kč/1 osoba

 • nájem hrobových míst:
  • - nájem 10 Kč/m2/rok
  • - cena za služby 200 Kč/rok - hroby
  • - cena za služby 100 Kč/rok - malé hroby k uložení uren


Odpad

 • 1 fyzická osoba s trvalým pobytem v obci   600 Kč
 • 1 fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci  600 Kč
 
Ostatní poplatky
 • nahlédnutí do matriky -  za jednu matriční událost  50 Kč
 • pro vyhledávání v matričních knihách nebo sbírkách listin 200 Kč/za každou započatou hodinu

Poplatky za kopírování
 • Jednostranná kopie A4 - 2 Kč
 • Jednostranná kopie A3 - 3 Kč
 • Oboustranná kopie A4 -  3 Kč
 • Oboustranná kopie A3 -  6 Kč
   

 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí