Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

Finanční transfery
17,64 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 743 800 Kč
Upravený rozpočet 8 169 000 Kč
Skutečné plnění 8 168 574 Kč
Plnění 99,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 721 700 4 449 700 4 449 664 100,00
629 500 629 500 629 500 100,00
300 000 2 927 400 2 927 215 99,99
92 600 123 800 123 595 99,83
0 38 600 38 600 100,00
Celkem 3 743 800 8 169 000 8 168 574 99,99
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

2023

Rozpočet 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 571,27 KiB

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí