Obsah

Poplatky


Poplatky za služby poskytované OÚ Dolní Loučky

místní poplatky je možné uhradit na účet KB  - č. ú. 3027751/0100 .
Do variabilního symbolu uvádějte číslo domu


Poplatky za: 
 

 • ověření podpisu                                                  30 Kč
 • změna trvalého pobytu                                        50 Kč
 • vidimace listiny                                                   30 Kč/1 stránka

 

 

 • 1. psa                                                                200 Kč
 • 2. a dalšího psa                                                  300 Kč
 • příspěvek na provoz ČOV                             1400 Kč/1 osoba
 • za hrobové místo (na 10 let)                                500 Kč
 • za urnové místo (na 10 let)                                  400 Kč

 

Odpad:

 • 1 fyzická osoba s trvalým pobytem v obci             400 Kč
 • 1 fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu                                            určenou nebo sloužící k individuální rekreaci         400 Kč

 
Ostatní poplatky:

 • nahlédnutí do matriky -  za jednu matriční událost  50 Kč
 • pro vyhledávání v matričních knihách nebo sbírkách listin 200 Kč/za každou započatou hodinu

Poplatky za kopírování:

 • Jednostranná kopie A4                                           2 Kč
 • Jednostranná kopie A3                                           3 Kč
 • Oboustranná kopie A4                                            3 Kč
 • Oboustranná kopie A3                                            6 Kč