Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

CETIN-info o existenci nadzemních a podzemních sítí


Stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má povinnost před začátkem prací si vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.

Na této adrese společnost CETIN poskytuje toto vyjádření zdarma

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí