Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

www adresy

www adresy

 

Mikroregion Porta

 

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY:

 

Kancelář prezidenta ČR www.hrad.cz
Parlament ČR - Poslanecká sněmovna www.psp.cz
Parlament ČR - Senát www.senat.cz
Úřad vlády www.vlada.cz

 

 

Ministerstvo dopravy a spojů www.mdcr.cz
Ministerstvo financí  www.mfcr.cz  
Ministerstvo kultury www.mkcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz
Ministerstvo obrany

 www.army.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz
Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  www.msmt.cz
Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz
Ministerstvo zemědělství www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí  www.env.cz

 

JINÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY:

 

 

Bespečnostní informační služba www.bis.cz
Česká národní banka www.cnb.cz
Český statistický úřad www.czso.cz
Česká správa sociálního zabezpečení  www.cssz.cz
Hospodářská komora ČR www.hkcr.cz
Úřad práce www.mpsv.cz/cs/10

 

PRÁVNÍ INSTITUCE:

 

Nejvyšší soud ČR www.nsoud.cz
Obchodní rejstřík www.justice.cz/1250/or/1_hled
Policie ČR www.mvcr.cz/policie
Sbírka zákonů ČR www.mvcr.cz/sbirka/index.html

 

 

 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí