Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Bezplatná finanční poradna pro občany


„Finanční poradna pro občany"


Ve Vaší obci ve spolupráci s obecním úřadem je zřízena Finanční poradna pro občany, která Vám bezplatně poskytuje služby v oblasti financí.

Bližší informace najdete na http://www.muhlhandl.cz/financni-poradna.htm nebo u odpovědného vedoucího poradny pana Davida Mühlhandla.

Tel.: 725 562 509
E- mail: david.muhlhandl@ovbmail.cz


Obce podílející se na projektu finančních poraden

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí