Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Realizované projekty v obci

Pořízení cisternové automobilové stříkačky v celkové hodnotě 7 282 990,- Kč 1

Pořízení cisternové automobilové stříkačky v celkové hodnotě 7 282 990,- Kč

Datum: 26. 7. 2021

Pořízení cisternové automobilové stříkačky v celkové hodnotě 7 282 990,- Kč, z toho hrazeno z JMK 1 666 000,-Kč, (z MV GŘ HZS 2 500 000,-Kč)

Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Libochovku

Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Libochůvku

Datum: 1. 4. 2021

Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Libochůvku řkm 0,057 v obci Dolní Loučky

,, Dolní Loučky- Chodník podél silnice III/3898“ 1

,, Dolní Loučky- Chodník podél silnice III/3898“

Datum: 4. 11. 2020

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012240
Realizace projektu: 2020
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regioníální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Předmětem je prodloužení stávajícího chodníku v Dolních Loučkách podél Silnice III/3898, nový chodník je situován na pravé straně silnice III/3898 v délce 280 m a na levé straně o délce 333 m. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci s názvem „Dolní Loučky – Chodník podél silnice III/3898“ vypracované v červnu 2018 projektantem.

PODPORA JEDNOTEK SDH 1

PODPORA JEDNOTEK SDH

Datum: 4. 11. 2020

Dovybavení jednotky SDH Dolní Loučky v roce 2020

chodník

„Dolní Loučky - Zvýšení bezpečnosti v dopravě“

Datum: 26. 10. 2020

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012555
Realizace projektu: 2020
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regioníální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je vybudování chodníku po levé straně silnice II/389 v ce

#

129 293 3277 Rekonstrukce požární nádrže Dolní Loučky, m.č. Střemchoví

Datum: 24. 8. 2020

Tento projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží.

ZŠ DOLNÍ LOUČKY - ROZŠÍŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH MOŽNOSTÍ VE FYZICE A V CHEMII

Datum: 25. 3. 2020

ROZŠÍŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH MOŽNOSTÍ

Rozšíření MŠ v obci Dolní Loučky

Datum: 29. 7. 2019

Rozšíření MŠ v obci Dolní Loučky, projekt spolufinacovaný z IROPu registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007600

Podpora jednotek dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 -2020

Datum: 1. 1. 2018

Účelem podpory je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje.

Protipovodňová opatření v obci Dolní Loučky

Datum: 1. 11. 2017

Protipovodňová opatření v obci Dolní Loučky
registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002121

Zůstaňte s námi v kontaktu

Přihlaste se k odběru novinek. Stačí zadat Váš e-mail na který Vám budeme zasílání aktuální informace.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí