Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Realizované projekty v obci

Změna č. 1 ÚP DOLNÍ LOUČKY 1

Změna č. 1 ÚP DOLNÍ LOUČKY

Datum: 3. 6. 2022

ÚP DOLNÍ LOUČKY po Změně č. 1.

„Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku“, reg.č. CZ.05.3/29/0.0/0.0/19_126/0011673

„Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku“, reg.č. CZ.05.3/29/0.0/0.0/19_126/0011673

Datum: 8. 4. 2022

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko získal v rámci žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.2- „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů“, výzva č. 126, dotaci.

MMR

II/389 Dolní Loučky, přechod u základní školy

Datum: 15. 2. 2022

výstavba bezbariérového přechodu přes silnici II/389 v obci Dolní Loučky

PODPORA JEDNOTEK SDH 1

PODPORA JEDNOTEK SDH

Datum: 19. 11. 2021

DOVYBAVENÍ JEDNOTKY SDH DOLNÍ LOUČKY V ROCE 2021

Pořízení cisternové automobilové stříkačky v celkové hodnotě 7 282 990,- Kč 1

Pořízení cisternové automobilové stříkačky v celkové hodnotě 7 282 990,- Kč

Datum: 26. 7. 2021

Pořízení cisternové automobilové stříkačky v celkové hodnotě 7 282 990,- Kč, z toho hrazeno z JMK 1 666 000,-Kč, (z MV GŘ HZS 2 500 000,-Kč)

Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Libochovku

Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Libochůvku

Datum: 1. 4. 2021

Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Libochůvku řkm 0,057 v obci Dolní Loučky

,, Dolní Loučky- Chodník podél silnice III/3898“ 1

,, Dolní Loučky- Chodník podél silnice III/3898“

Datum: 4. 11. 2020

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012240
Realizace projektu: 2020
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regioníální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Předmětem je prodloužení stávajícího chodníku v Dolních Loučkách podél Silnice III/3898, nový chodník je situován na pravé straně silnice III/3898 v délce 280 m a na levé straně o délce 333 m. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci s názvem „Dolní Loučky – Chodník podél silnice III/3898“ vypracované v červnu 2018 projektantem.

PODPORA JEDNOTEK SDH 1

PODPORA JEDNOTEK SDH

Datum: 4. 11. 2020

Dovybavení jednotky SDH Dolní Loučky v roce 2020

chodník

„Dolní Loučky - Zvýšení bezpečnosti v dopravě“

Datum: 26. 10. 2020

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012555
Realizace projektu: 2020
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regioníální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je vybudování chodníku po levé straně silnice II/389 v ce

129 293 3277 Rekonstrukce požární nádrže Dolní Loučky, m.č. Střemchoví 1

129 293 3277 Rekonstrukce požární nádrže Dolní Loučky, m.č. Střemchoví

Datum: 24. 8. 2020

Tento projekt byl financován Evropskou unií prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží.

ZŠ DOLNÍ LOUČKY - ROZŠÍŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH MOŽNOSTÍ VE FYZICE A V CHEMII

Datum: 25. 3. 2020

ROZŠÍŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH MOŽNOSTÍ

Rozšíření MŠ v obci Dolní Loučky

Datum: 29. 7. 2019

Rozšíření MŠ v obci Dolní Loučky, projekt spolufinacovaný z IROPu registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007600

Podpora jednotek dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 -2020

Datum: 1. 1. 2018

Účelem podpory je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje.

Protipovodňová opatření v obci Dolní Loučky

Datum: 1. 11. 2017

Protipovodňová opatření v obci Dolní Loučky
registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002121

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí