Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Historie SDH Dolní Loučky


Vznik a vývoj SDH Dolní Loučky

Dne 1. března 1879 nastoupil na školu v Dolních Loučkách nový učitel z Hranic na Moravě Matěj Bořil, který byl nadšeným a neúnavným propagátorem hasičského hnutí. Od počátku svého působení v obci přesvědčoval obecní zastupitelstvo i občany o nutnosti založení hasičského sboru v obci. Jeho snaha trvala tři roky, ale výsledek se dostavil. Do hasičského sboru se přihlásilo 31 občanů. Dne 1. srpna 1882 svolal starosta František Borek občany, kteří se přihlásili k připravovanému sboru, i další občany a obecní zastupitelstvo do hostince Bedřicha Trantírka s cílem založení Sboru dobrovolných hasičů v Dolních Loučkách. Po projednání úkolů, povinností sboru a stanov, bylo založení sboru schváleno. Návrh stanov s žádostí o jejich schválení a povolení činnosti byl zaslán c. k. zemskému místodržitelství v Brně. To schválilo založení sboru a jeho stanov dne 21.9. 1882 s názvem "Tělocvičný hasičský sbor v Dolních Loučkách". V pozdější době byl název změněn na Sbor dobrovolných hasičů.
 

Zakládající členové byliZakládající členové

 • František Borek
 • Matěj Bořil
 • František Břoušek
 • Tomáš Bukal
 • Josef Burian
 • Ludvík Buršík
 • František Darmopil
 • František Dobeš
 • Josef Dvořáček
 • Jan Habrovec
 • Josef Habrovec
 • Antonín Jobánek
 • Josef Jobánek
 • Karel Jobánek
 • Ludvík Jurák
 • Antonín Klusák
 • Antonín Konečný
 • Josef Koráb
 • Jan Kroužil
 • Karel Kvasnica
 • Antonín Lisý
 • František Mrhač
 • František Patloka
 • Václav Podborský
 • Václav Rašovský
 • Jan Růžička
 • Osvald Šebek
 • Bedřich Trantírek
 • Josef Vrzal
 • František Zelinka
 • Josef Zelinka


Po ustavení SDH byl ten den zvolen také první výbor

starosta: Bedřich Trantírek
náměstek starosty: Jan Habrovec
jednatel: Matěj Bořil
náčelník: Josef Dvořáček, naddůstojníci: Václav Rašovský a Josef Zelinka
četaři:Tomáš Bukal a Josef Vrzal
zbrojíř: Antonín Jobánek
pokladník: byl také zvolen Bedřich Trantírek
revizoři účtů: Jan Růžička a Osvald Šebek


V dalším období byli starosty zvoleni
 • Antonín Odehnal
 • Petr Odehnal
 • Jan Gruber
 • Josef Krejzek
 • Jaroslav Pochop

V roce 1951 nastala změna v organizaci požární ochrany. Do čela sboru se nevolí starosta, ale předseda.


V dalším období byli zvoleni předsedy
 • Jan Gruber
 • Eduard Pokora
 • Jaroslav Vrzal
 • František Pochop
 • Jaroslav Domes
 • Josef Kloboučník
 • František Bukal
 • Milan Sojka (od roku 1993)

Od založení Sboru do roku 1997 byli zvoleni tito velitelé
 • Josef Dvořáček
 • Josef Burian
 • Tomáš Havlát
 • František Pochop starší a mladší
 • Jaroslav Domes
 • František Bukal ( od roku 1970)

Jednatelé Sboru od založení do roku 1997
 • podučitel Matěj Bořil
 • František Zelinka
 • Ludvík Buršík
 • František Bukal starší
 • Miroslav Vejpustek
 • Jan Gruber
 • František Bukal mladší
 • Bohuslav Kondýsek
 • Ing, Bohuslav Juračka
 • Josef Kloboučník ( od roku 1997)


Ještě před založením Sboru koupilo obecní zastupitelstvo v roce 1881 od hasičů z Drásova starší čtyřkolovou stříkačku. Od brněnské firmy Hiller byla koupena další ruční stříkačka, 200 m hadic a 3 žebře. V roce 1938 koupil Sbor od firmy v Chotěboři motorovou stříkačku. Tuto stříkačku jako funkční má SDH dodnes. V padesátých letech získal Sbor od okresu Tišnov automobil pro přepravu nemocných. V roce 1960 získal SDH darem od Jáchymovských dolů Dolní Rožínka skříňovou ASC 16 na podvozku Praga RN. V počátcích SDH byla požární technika uložena provizorně v hasičské "šupně" a pak v hasičském skladišti. Toto uložení však bylo nevyhovující, a proto hasiči zahájili v roce 1950 stavbu nové hasičské zbrojnice. Dne 24. června 1951 byl slavnostně otevřen Hasičský dům se dvěma prostornými garážemi pro uložení požární techniky.

Největším požárem v obci byl požár dne 9. 8. 1911, při kterém vyhořelo 12 stavení, 11 stodol a 12 chlévů. Po roce 1945 a zejména po uvedení do provozu železnice Brno - Havlíčkův Brod přes Křižanov počet požárů v tomto regionu značně stoupl. Jedná se hlavně o lesní požáry v blízkosti železnice.

Své zástupce měl sbor i ve vyšších hasičských orgánech již koncem minulého století. V současné době je Milan Sojka starostou okrsku Dolní Loučky, František Bukal je velitelem okrsku, Ing. Luděk Duchoň je pokladníkem okrsku. Od března 1995 je Ing. Luděk Duchoň členem revizní a kontrolní rady OSH ČMS Žďár nad Sázavou. Do funkce náměstka starosty okresního sdružní hasičů ČMS Žďár nad Sázavou byl v roce 1995 již podruhé zvolen František Bukal.

Nutno vzpomenout, že na frontách 1. svět. války padli členové: František Kostka, Alois Večeřa, Václav Zelinka a Antonín Dozbaba. Tomáš Podhorský byl nezvěstný a 31. 12. 1920 byl prohlášen za mrtvého.

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí