Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Zastupitelstvo

Adresa

Dolní Loučky 208
59455, Dolní Loučky
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Ing. Jiří Mašek

Politická příslušnost: SNK
Starosta

Ladislav Tichý

Politická příslušnost: SNK
Místostarosta

Ing. Oldřich Neumayer, Csc.

Politická příslušnost: SNK
radní

Ing. Petra Zedníková

Politická příslušnost: SNK
radní

Ivan Kiefer

Politická příslušnost: SDH
radní

Pavel Caudr

Politická příslušnost: SNK
člen

Marcel Halas

Politická příslušnost: SDH
člen

Miroslav Janda

Politická příslušnost: SNK
člen

Roman Kloboučník

Politická příslušnost: SDH
člen

Mgr. Jana Kučerová

Politická příslušnost: SNK
člen

Jana Mašková

Politická příslušnost: SNK
člen

Miloslav Nečas

Politická příslušnost: KDU-ČSL
člen

Mgr. Jaroslav Štěpánek

Politická příslušnost: KDU-ČSL
člen

Kamil Válek

Politická příslušnost: SNK
člen

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí