Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Zastupitelstvo

Adresa

Dolní Loučky 208
59455, Dolní Loučky
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Ing. Jiří Mašek

Politická příslušnost: SNK DL
Starosta

Ing. Petra Zedníková

Politická příslušnost: SNK DL
místostarosta

Ing. Oldřich Neumayer, Csc.

Politická příslušnost: SNK DL
radní

Mgr. Jaroslav Štěpánek

Politická příslušnost: KDU-ČSL
radní

Ivan Kiefer

Politická příslušnost: SNK SDH
radní

Mgr. Jana Kučerová

Politická příslušnost: SNK DL
člen

Miroslav Janda

Politická příslušnost: SNK DL
člen

Bc. Václav Pivoňka

Politická příslušnost: SNK DL
člen

Denisa Sobotková

Politická příslušnost: SNK DL
člen

Milan Fiala

Politická příslušnost: SNK PROLOUČKY
člen

Ing. Jana Hladká, Ph.D.

Politická příslušnost: SNK PROLOUČKY
člen

Jakub Kohoutek

Politická příslušnost: SNK PROLOUČKY
člen

David Martínek

Politická příslušnost: SNK PROLOUČKY
zastupitel

Dušan Tichý

Politická příslušnost: SNK PROLOUČKY
člen

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí