Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Kontrolní výbor zastupitelstva

Adresa

Dolní Loučky 208
59455, Dolní Loučky
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Mgr. Jana Kučerová

Politická příslušnost: SNK DL
předseda

Denisa Sobotková

Politická příslušnost: SNK DL
člen

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí