Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

25.ročník Dolnoloučské zimy


Dolnoloučská zima


Ohlédnutí za 25. ročníkem "Dolnoloučské zimy"

V neděli 22. 2. 2004 proběhl na hasičském cvičišti již 25. ročník soutěže o putovní pohár v požárním útoku. Při slavnostním zahájení nastoupilo 25 družstev mužů a 5 družstev žen. Při tomto nástupu byly předány pamětní plakety k tomuto výročí bratrům Josefu Slaninovi, Josefu Kloboučníkovi, ing. Lud'ku Duchoňovi, Petru Pochopovi, Jiřímu Štěpánkovi a Františku Sýkorovi. Dále tyto plakety převzali velcí příznivci dolnoloučských hasičů - dlouholetý komentátor této soutěže (12x) bratr Karel Herold (85), JUDr. Miroslav Řepiský, plukovník hasičstva, bývalá předsedkyně MNV D. Loučky paní Marta Mojžíšová a náměstek starosty SH ČMS ve Žd'áře nad Sázavou bratr Luboš Zeman. Přesně v 10.00 hod. se na pokyn operačního důstojníka Hasičského záchranného sboru ve Žďáře rozezvučela v obci siréna, na hřišti bylo veleno pozor pro všechny přítomné a minutou ticha bylo vzpomenuto velkého kamaráda všech hasičů Jendy Dřínka, který byl na všech 24 ročnících. Těšil se i na 25., ale zákon přírody uplatnil své právo a v jeho případě zanechal jen vzpomínky a čas. Zemřel náhle dne 1. prosince 2003. 
V této soutěži se hodnotily tři kategorie, a to o putovní pohár hasičů obce D. Loučky, body se započítávaly dále do ZR ligy a v mužské kategorii ještě o pohár mikroregionu Porta.

A jak to všechno dopadlo?

1. místo a absolutní vítěz soutěže muži byli chlapci z Kalů vedeni bývalým loučským hasičem Františkem Sýkorou s časem 20,27 sec.

2. místo obsadilo družstvo mužů z Radostína nad Osl. časem 21,35 sec. Další bývalý dolnoloučský hasič Jirka Štěpánek dovedl vítěze loňského ročníku ZR ligy chlapce z Litavy na 3. místo časem 21,56 sec.
(V případě Kalů a Litavy mám dobrý pocit, že Franta s Jirkou cvičili kdysi pod mým velením a fandím jim).

Děvčata ze Sychotína (okr. Blansko) byla časem 21,93 sec. první, Lhotky "A" 22,28 sec. druhá, čas 23,39 sec. patřil děvčatům z Velkého Meziříčí. Naše děvčata se umístila na čtvrtém místě (27,70 sec.) a Lhotky "B" (46,59 sec.) na místě pátém.
V mikroregionu Porta bylo pořadí: Kaly, Dolní Loučky a Štěpánovice. Úplně závěrem Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem sponzorům této soutěže obci Dolní Loučky, p. St. Procházkovi - Autodíly Tišnov, p. Milanu Sojkovi - Autobaterie a příslušenství Vel. Meziříčí, p. Petru Siegelovi firmy HS FOREST, paní hostinské z hospody U Suchánků L. Sed1áčkové, majiteli této hospody panu Suchánkovi a Jiřímu Antošovskému. Děkujeme i všem spoluobčanům, kteří na tuto soutěž přišli.

František Bukal, velitel

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí