Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Turnaj smíšených družstev

Turnaj smíšených družstev


Volejbalový turnaj

 

Dne 14.5.2011 se členové našeho volejbalového kružku zúčastnili sokolského volejbalového turnaje rekreačních smíšených druřstev v Tišnově kde se umístili na velmi pěkném třetím místě, když porazili družstvo Tišnova, Deblína a Lomničky A. Na družstvo Bystřice a zejména pak družstvo Lomničky B už nestačili.
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí