Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Obecně závazné vyhlášky

zde PDF

Obecně závazné vyhlášky a jiné dokumenty obce Dolní Loučky 


 

Domovní řád


Pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu bytu v bytových domech ve vlastnictví obce Dolní Loučky - byty

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2019 - kterou se zrušuje OZV č.4/2010 OZV 2_2019

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2019 - o místním poplatku ze psů  OZV 1_2019

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2017 - společný školský obvod školy  vyhláška

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2017, kterou se stanoví společný školský obvod školy

vyhláška 2/2017

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017  o nočním klidu  vyhláška 1/2017

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 o regulaci hlučných činností a ochraně nočního klidu

vyhláška

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016  o nočním klidu

vyhláška 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde PDF

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Dolní Loučky č. 11/1998 na místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

zde PDF

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušeno

zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2010
zrušovací, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.5/2005
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2010
o místním poplatku ze vstupného
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2010
o místním poplatku ze psů
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2009  -  zrušeno
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 Fond bydlení zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2009
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009
o místním poplatku ze psů - zrušeno
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Obrazová příloha k vyhlášce č. 1/2009

zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 - zrušeno
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007  - zrušeno
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a poplatku za k. odpad
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dolní Loučky č. 6/2005
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušeno
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dolní Loučky č. 5/2005
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem
do vybraných míst a částí obce - zrušeno
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dolní Loučky č. 4/2005
o místním poplatku z ubytovací kapacity - zrušeno
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dolní Loučky č. 3/2005
o místním poplatku ze vstupného - zrušeno
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dolní Loučky č. 2/2005
o místním poplatku ze psů - zrušeno
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dolní Loučky č. 1/2005
o závazné části územního plánu obce
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dolní Loučky č. 3/2004 zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dolní Loučky č. 1/2004 zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dolní Loučky č. 1/2003 zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dolní Loučky č. 4/2002
o některých opatřeních k zabezpečení veřejného pořádku - zrušeno
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a poplatku za k. odpad
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/1999 - zrušeno
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
v území obce Dolní Loučky
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 12/1998
na kácení dřevin rostoucích mimo les
zde PDF
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 11/1998  zrušeno
o místním poplatku za provozování výherních hracích přístrojů
zde PDF
VNITŘNÍ PŘEDPIS  - zrušeno
pro umísťování obyvatel do domu s pečovatelskou službou obce Dolní Loučky
zde PDF


POSTUP V OHROŽENÍ - příručka pro obyvatele
z podkladů Ministerstva vnitra

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí