Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Volby

Volby 2018

volby 2018

Volby 2014

volby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volby 2010
 

 

Počet
volených
členů
zastupitel.
Počet
volebních
obvodů
   Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané obálky
 
Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy
celkem zpr.  v %
15 1 1 1 100,00 981 608 61,98 605 7669

 

 

Kandidátní listina Hlasy    Počet
kandidátů
 
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů 
 
 
 Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů 
 
číslo název abs. v %
1 Sdružení nezávislých kandidátů 3120 40,68 15 7669,00   40,68
2 Nezávislí 1266 16,51 8 4090,13   30,95  2
3 Česká str.sociálně demokrat. 1473 19,21 15  7669,00  19,20  3
4 Věci veřejné (VV) 71 0,93 1  511,26  13,88  0
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1739 22,68 15  7669,00  22,67  3

 

 

  Kandidátní listina Kandidát    Hlasy
číslo název  poř. čís.  příj.jméno, tituly věk  Navrh.
strana 
Pol.
přísl. 
abs.  v % Poř.
zvol. 
Mand.
1 Sdružení nezávislých kandidátů   3 Mašek Jiří Ing.   54  NK   BEZPP 360   11,53  *
1 Sdružení nezávislých kandidátů   1  Tichý Ladislav  67  NK   BEZPP  326  10,44  2  *
1 Sdružení nezávislých kandidátů   2 Neumayer Oldřich Ing. CSc.    51  NK   BEZPP  316  10,12  3  *
1  Sdružení nezávislých kandidátů  4 Zedníková Ivana Mgr    52  NK   BEZPP  312  10,00  4  *
1 Sdružení nezávislých kandidátů   5   Janda Miroslav  36  NK   BEZPP  196  6,28  5  *
1  Sdružení nezávislých kandidátů  6 Ňuksa Petr Ing.    31  NK BEZPP  111  3,55  6  *
1 Sdružení nezávislých kandidátů   7 Jáchim Karel   51  NK BEZPP  135  4,32  7  *
2 Nezávislí   1 Caudr Pavel   35  NK BEZPP  294  23,22  1  *
2 Nezávislí   2   Kučerová Jana Mgr.  39  NK   BEZPP  265  20,93  2  *
3 Česká str.sociálně demokrat.   1 Sojka Milan   60  ČSSD   BEZPP  165  11,2  1  *
3  Česká str.sociálně demokrat.  14 Urbánek Radek   34  ČSSD BEZPP    143  9,70  2  *
3  Česká str.sociálně demokrat.  2 Kiefer Ivan  40  ČSSD   BEZPP  134  9,09  3  *
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   2  Vrchlabský Jiří  50 KDU-ČSL    BEZPP  233  13,39  1  *
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   3  Běluša Jindřich Ing.  52  KDU-ČSL   BEZPP  193  11,09  2  *
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   5 Mrhačová Jitka Ing.   24  KDU-ČSL   BEZPP  159  9,14  3

 

 

 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí