Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rada

Adresa

Dolní Loučky 208
59455, Dolní Loučky
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Ing. Jiří Mašek

Politická příslušnost: SNK DL
Starosta

Ing. Oldřich Neumayer, Csc.

Politická příslušnost: SNK DL
radní

Ivan Kiefer

Politická příslušnost: SNK SDH
radní

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí