Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rada

Adresa

Dolní Loučky 208
59455, Dolní Loučky
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Ladislav Tichý

Politická příslušnost: SNK
Místostarosta

Ing. Jiří Mašek

Politická příslušnost: SNK
Starosta

Ing. Petra Zedníková

Politická příslušnost: SNK
radní

Ing. Oldřich Neumayer, Csc.

Politická příslušnost: SNK
radní

Ivan Kiefer

Politická příslušnost: SDH
radní

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí